Bài tập

Bài tập

Chương Trình Tập Gym 12 Tuần Cho Người Mới | Lee Viet

Ngày đăng: 14/10/2021 10:10 AM

Đây là chương trình tập gym dành cho người mới bắt đầu, diễn ra trong vòng 12 tuần nhắm hướng dẫn những bài tập cơ bản nhất để cho các bạn làm quen với việc tập gym một cách đễ dàng nhất, thời gian tập luyện cũng rất ngắn nên các bạn đễ dàng vượt qua được. Chương trình này rất quan trọng cho các bạn nó làm tiền đề để sau này các bạn tập gym nâng cao một cách dễ dàng hơn

Bài Tập Tại Nhà Tốt Nhất Cho Bạn Để Đốt Mỡ

Ngày đăng: 10/04/2020 07:53 AM

Các bài tập ở nhà hiệu quả cho bạn có thể tập luyện được bất cứ đâu. Việc tập luyện thường xuyên sẽ giúp sức khoẻ của bạn tốt lên cải thiện đời sống tinh thân bạn rất nhiều.
Zalo
Hotline
0972 545 911